Find by tag

Mitemo yevanenge vauya kuzoona bhora (World Cup 2018)

Guys ngatigare taonesana,kune avo vachange vachionera World Cup kungava kuma next door or kwa bhururu wako,

  1. Be early, at least 15 minutes from kick off, zvekuzosimuka tichikuvhurirai door iro bhora ratanga hazvinyatsoita,
  2. Ibvai Madya kudzimba dzenyu,
  3. Kana mukasvika vana varara pa sofa please siyai vakadaro,
  4. Kana yave halftime musati forcer kuchinja channel, hanzi ngatimboonei kuti ku 'Zee World' kunei,
  5. Musapinda nemasocks anonhuhwa better kutogeza tsoka musati mapinda,
  6. Morega kupota muchiisa ziso kunana madam vedu. Ziso ngaritarise tv chete!

DUTA - Germany yarohwa ne Mexico

Grandmaster Tunchie cr7 (263...25) says: #Duta BRASUI *Hakusi kutanga Germany kurohwa kuRussia! Zvakamboitika pa Second World War

World Cup ne nhamo yemu Zimbabwe

You see, 20 years ago waionera World Cup pawindow repabhawa uchidzingwa uchinzi vana endai munovata.

Nechemumoyo woti ndikakura ndichadzidza ndozoshanda basa rakanaka ndotengawo ziTV rangu ndo subscriber ndoonera mumba mangu.

Asi nhasi 20 years on wakura and wakadzidza BUT wakatotenga juzi remubhero uchiti uzopfeka uchinoonera World Cup kubhawa manheru.

This struggle will never end maCdes. Toita sei

ZBC haina bhora re world cup

Malawi tv  match build up

Btv match build up

Sabc1 match build up

Zambia tv match build up

ZTV   NHASI TIRI KUGOKWE

PASI NEMHANDU😁

ma Russian

Kudzidza hakuperi hama dzangu. Kuno ku Russia, ma Russian vanhu chaivo vasvinu kwete ma sausage atinoziva mu joni

Get nyambo in your inbox!